Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 21,46 mln zł wobec 11,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 435,29 mln zł wobec 397,87 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 79,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 15,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1452,03 mln zł wobec 1359,59 mln zł.