Jest to tyle samo, ile wypłacono z zysku za 2010 rok.

„Zarząd Banku zgłosił propozycję, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą Banku: - przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 584 608 104 zł z zysku netto Banku za rok 2011, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 8,00 zł"- podał bank.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 4 maja 2012 r., zaś dniem wypłaty dywidendy - 18 maja 2012 r

„Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku" – czytamy dalej w komunikacie.

W kwietniu 2011 roku Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Zachodniego WBK zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 584,61 mln zł tj. 8,0 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2010 r. Bank BZ WBK SA miał narastająco w I-IV kw. 2011 roku 1184,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 974,22 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2011 roku bank miał 1158,50 mln zł zysku netto wobec 916,86 mln zł zysku rok wcześniej.