"Przeznaczymy na dywidendę 170 mln zł" - powiedział Góral. Wcześniej spółka informowała, że będzie to 170-200 mln zł. "Wybraliśmy ten niższy poziom ze względu na prowadzone projekty akwizycyjne" - wyjaśnił prezes.

W lutym Góral zapowiadał, że z emisji akcji z prawem poboru spółka planuje pozyskać 200-300 mln USD. Może za to nie uruchamiać skupu akcji własnych.

W zeszłym roku NWZ spółki zgodziło się na przeznaczenie na buy-back do 450 mln zł w ciągu trzech lat.

W ub. roku akcjonariusze Asseco Poland przeznaczyli na dywidendę 139,45 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 1,80 zł na akcję. Oficjalna polityka dywidendowa spółki zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy 10-40% jednostkowego zysku dla akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 315,30 mln zł zysku netto wobec 422,50 mln zł zysku rok wcześniej. Asseco Poland miało 397,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 414,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 4960,00 mln zł wobec 3237,70 mln zł rok wcześniej.