KBC i Santander zamierzają połączyć Bank Zachodni i Kredyt Bank w Polsce. Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku - podały spółki w komunikatach prasowych. Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2012 roku pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Po planowanym połączeniu Santander obejmie około 76,5 proc. akcji połączonego banku, a KBC około 16,4 proc. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1 proc. akcji.

Po połączeniu Santander obejmie 76 proc. akcji nowego banku

Santander zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku z 16,4 proc. do poziomu poniżej 10 proc.

"W tym celu Santander będzie dążyć do zaoferowania tych akcji inwestorom. Ponadto, aby pomóc KBC we wspomnianym obniżeniu zaangażowania, Santander zobowiązał się do nabycia do 5 proc. udziałów w połączonym banku. Ponadto zamiarem KBC jest zbycie swoich pozostałych udziałów, z myślą o maksymalizacji ich wartości" - napisano w komunikacie.

Transakcja będzie się wiązała z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK.

"Opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla celów transakcji wyceniono na 15,75 zł za akcję, zaś Banku Zachodniego WBK na 226,4 zł za akcję. Łączna wartość pro forma połączonego banku wyniesie 20,8 mld zł (5 mld euro)" - podały spółki.

Połączony bank ma być w dalszym ciągu notowany na warszawskiej giełdzie

"Dzięki tej transakcji Banco Santander znacząco wzmocni swoją obecność w Polsce, będącej jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w Europie, osiągając masę krytyczną, do jakiej dążymy na naszych rynkach kluczowych" - poinformował cytowany w komunikacie Emilio Botin, prezes Banco Santander.

"Od samego początku będziemy generować wartość dla akcjonariuszy Banco Santander, jak również dla akcjonariuszy połączonego banku oraz stworzymy silniejszą instytucję dla klientów i pracowników w Polsce" - dodał.

Nowy bank będzie trzecim bankiem w Polsce

Z prawie 900 oddziałami i 3,5 milionem klientów indywidualnych połączony bank stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków.

"Planowane połączenie wzmocni pozycje połączonego banku jako trzeciego największego banku w Polsce na wszystkich płaszczyznach, z udziałem w rynku wynoszącym 9,6 proc. pod względem depozytów, 8 proc. pod względem pożyczek i 12,9 proc. pod względem liczby oddziałów (899)" - napisano w komunikacie.

Będą zamykane niektóre placówki, ale ma ich być niewiele

Przedstawiciele Santandera zapewnili podczas telekonferencji dla analityków, że skala zamknięć oddziałów obu banków będzie niewielka, ponieważ ich sieci są w dużej mierze komplementarne.

Santander spodziewa się średniej rocznej stopy wzrostu zysku połączonego BZ WBK/KB na poziomie 18 proc. do 2015 - podał Santander w prezentacji dla inwestorów.

Ponadto, Santander spodziewa się 436 mln zł synergii brutto do 2015 z połączenia BZ WBK i Kredyt banku, w tym 322 mln zł synergii kosztowych i 114 mln zł w synergiach przychodowych - podał hiszpański bank w prezentacji dla inwestorów.

Połączenie uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgody na koncentrację.

Co obiecuje Santander

Santander w ramach umowy inwestycyjnej zobowiązał się do nabycia 100 proc. akcji Żagiel "za cenę równą skorygowanej wartości aktywów netto".

"Ponadto w przewidywalnej przyszłości kontynuowana będzie dotychczasowa współpraca pomiędzy Kredyt Bankiem i KBC TFI (polska spółka KBC asset management). Połączony bank będzie dystrybuować fundusze KBC TFI na podstawie niewyłącznej umowy przez okres minimum dwóch lat od momentu dokonania planowanego połączenia" - napisano w raporcie.

Z kolei KBC zobowiązał się zapewnić finansowanie dla istniejących pożyczek w CHF przez kolejne trzy lata. Po tym terminie połączony bank będzie się starał skłonić klientów do zamiany tych pożyczek na pożyczki złotowe, powiedzieli przedstawiciele Santandera na telekonferencji dla analityków.

Dla KBC transakcja jest kolejnym etapem realizacji planu strategicznego, uzgodnionego z Komisją Europejską, który ma umożliwić zwrot pomocy publicznej otrzymanej przez grupę.

Na podstawie aktualnych wycen rynkowych, transakcja będzie miała pozytywny wpływ na rachunek zysków i strat KBC w wysokości około plus 0,1 mld euro w momencie zamknięcia transakcji.

Banco Santander posiada obecnie 96,25 proc. akcji BZ WBK; 3,75 proc. należy do pozostałych akcjonariuszy. KBC NV z grupy KBC Group NV posiada 80 proc. akcji Kredyt Banku.

Kurs Kredyt Banku skoczył o 15 proc., a BZ WBK spadł o prawie 5 proc.

Po ogłoszeniu planu połączenia BZ WBK i Kredyt Banku, kurs Kredyt Banku rósł o godz. 11.30 o 14,38 proc., do 13,68 zł. Z kolei kurs akcji BZ WBK tracił 4,76 proc., do 219,90 zł.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}