Zgodnie z propozycjami, które mają być rozpatrzone w przyszłym miesiącu, irlandzki rząd zaoferuje wizy inwestorom, którzy wyłożą przynajmniej 2 mln euro na nowe papiery dłużne z „niskimi odsetkami”, 1 mln euro w nieruchomości lub zainwestują co najmniej taką samą sumę w irlandzką spółkę. Adresatem oferty są osoby spoza Unii Europejskiej, które potrzebują zgody na to, żeby żyć i pracować w 27 krajach ugrupowania.

Chodzi na przykład o biznesmenów z Chin czy Brazylii albo z innych krajów spoza Unii, którzy chcieliby tu przyjechać i się osiedlić – mówi Alan Shatter, irlandzki minister sprawiedliwości – „Taki program ma duży potencjał”.

To najbardziej nietuzinkowe propozycje wśród serii inicjatyw, których celem jest przyciągnięcie inwestycji w chwili, gdy Irlandia zamierza odbudować gospodarkę i rynki po największym w historii republiki kryzysie bankowym.

Irlandia jest jednym z trzech państw członkowskich Eurolandu, które musiały zabiegać o pomoc ratunkową podczas kryzysu zadłużeniowego.

"Im dłużej tkwimy w kryzysie, tym bardziej musimy zaoferować coś więcej” – mówi Austin Hughes, ekonomista KBC Bank Ireland w Dublinie – „Różne propozycje, z którymi wychodzi rząd, stwarzają wrażenie, że jesteśmy gospodarką, która chce robić interesy”.

Minister Shatter podkreśla, że wprowadzenie zachęt w postaci prawa pobytu, sprawdziło się w innych krajach. USA oferują wizy inwestorom ze „znaczną ilością kapitału”, jak wynika z dokumentów amerykańskich służb imigracyjnych, natomiast Łotwa i Cypr oferują prawo pobytu w zamian za nabycie nieruchomości.

W Irlandii planowany program ma obejmować wyłącznie nieruchomości z państwowej agencji zarządzania aktywami, NAMA, Tak zwany zły bank, stworzony w celu oczyszczenia irlandzkich kredytodawców z ryzykownych pożyczek, ma do sprzedaży ponad 1000 aktywów.

Wizy będą dostępne także w przypadku inwestycji w irlandzkie firmy, instytucje charytatywne a także w zamian za kupno specjalnych obligacji. Papiery te nie będą podlegały obrotowi, a posiadacz wizy będzie musiał je przetrzymywać przez minimum pięć lat.