Jak zaznaczył Gilmore w wystąpieniu w parlamencie, rząd jest przekonany, że większość głosujących opowie się za ratyfikacją. Pakt fiskalny przewiduje wzmocnienie dyscypliny budżetowej w liczącej 17 państw strefie euro.

Irlandia jest jedynym krajem strefy euro, w którym odbędzie się referendum na temat traktatu fiskalnego. Biorąc pod uwagę możliwość negatywnego wyniku głosowania, projektodawcy paktu ustalili, że do nadania mu mocy prawnej wystarczy przeprowadzenie ratyfikacji w 12 państwach strefy euro.

W razie odrzucenia traktatu w referendum Irlandia nie będzie mogła skorzystać z jakiegokolwiek przyszłego dofinansowania z unijnych funduszy ratunkowych. W chwili obecnej zmagający się z kryzysem zadłużeniowym rząd w Dublinie ma dostęp do linii kredytowej UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w łącznej wysokości 67,5 mld euro. Pomoc ta wygaśnie w 2013 roku.