Spółka energetyczna Enea będzie prawdopodobnie rekomendować przeznaczenie 30 proc. zysku za 2011 r. na dywidendę, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Huberta Rozpędka.

"Rekomendujemy konsekwentnie 30% zysku na dywidendę" - powiedział Rozpędek podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że polityka dywidendowa spółki przewiduje przeznaczanie 30-60% rocznego zysku na ten cel.

W ubr. dywidenda wyniosła 0,44 zł na akcję. W tym roku może być podobnie

Z jednostkowego zysku za 2010 r., wynoszącego 364,39 mln zł, akcjonariusze przeznaczyli na dywidendę 194,23 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję.

Rok wcześniej walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 167,75 mln zł, czyli 0,38 zł na akcję dywidendy z zysku za 2009 rok (wynoszącego 305,41 mln zł).

Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa (52,13%). W I-IV kw. 2011 roku Enea miała 801,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 639,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 9690,10 mln zł wobec 7836,88 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 358,14 mln zł zysku netto wobec 364,39 mln zł zysku rok wcześniej.