Spółka energetyczna Enea rekomenduje przeznaczenie 106,55 mln zł z jednostkowego zysku za 2011 r., wynoszącego 358,14 mln zł na dywidendę, podała spółka w komunikacie.

"Zarząd Enea informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji przez zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 106.551.000 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku" – czytamy w komunikacie.

Pozostała część zysku netto spółki zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na finansowanie inwestycji.

Enea podała, że rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania. W I-IV kw. 2011 roku Enea miała 801,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 639,26 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 358,14 mln zł zysku netto wobec 364,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Z jednostkowego zysku za 2010 r., wynoszącego 364,39 mln zł, akcjonariusze przeznaczyli na dywidendę 194,23 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję.

Rok wcześniej walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 167,75 mln zł, czyli 0,38 zł na akcję dywidendy z zysku za 2009 rok (wynoszącego 305,41 mln zł). Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa (52,13%).