Grupa medialna Agora prawdopodobnie wypłaci dywidendę z zysku za 2011 r. i będzie ona zgodna z polityką spółki, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Niemczyckiego. Przyjęta w 2005 r. polityka dywidendowa zakłada wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję.

"Jeśli chodzi o dywidendę, to mamy politykę, od której tylko raz było odstępstwo. Nie sądzę, żeby takie odstępstwo miało miejsce w tym roku, ale ostatecznie o wysokości dywidendy zdecyduje walne zgromadzenie" - powiedział Niemczycki dziennikarzom podczas telekonferencji.

W I-IV kw. 2011 roku spółka miała 42,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 71,90 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1234,60 mln zł wobec 1116,70 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 20,25 mln zł zysku netto wobec 63,97 mln zł zysku rok wcześniej.