Na 31 stycznia rząd przełożył prace nad projektem założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.
Resort gospodarki chce bowiem, by w jednym projekcie zostały uwzględnione dwie regulacje – dotyczące hipoteki odwróconej oraz renty dożywotniej z nieruchomości. Projekt ma umożliwić bankom tworzenie specjalnych funduszy, które będą zarządzały nieruchomościami. Odwrócona hipoteka będzie usługą kierowaną głównie do osób starszych posiadających nieruchomości, które chcą poprawić swoją sytuację materialną. – Polega na tym, że bank udziela kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości lub prawie do niej – tłumaczy Damian Rosiński, analityk Comperia.pl. W zamian bank wypłaca klientowi miesięczne raty przez okres wpisany w umowie lub dokonuje jednorazowej wypłaty określonej kwoty. Spadkobiercy mieliby prawo do lokalu po spłaceniu bankowi wypłaconej kwoty lub do różnicy pomiędzy wypłaconą przez bank kwotą a rynkową wartością nieruchomości.
Minister Waldemar Pawlak chce, by do projektu włączono rentę dożywotnią z nieruchomości. Bank w zamian za prawo do nieruchomości wypłacałby kredytobiorcy rentę aż do śmierci. Ale w tym przypadku spadkobiercy traciliby prawo do lokalu.