Wydatki państwa wyniosły 276,53 mld zł, czyli 88,3 proc. kwoty - 313,34 mld zł -planowanej na 2011 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 254,97 mld zł, czyli 93,3 proc. planu rocznego wynoszącego 273,14 mld zł.