"W styczniu 2012 roku zakończymy prace wiertnicze w gminie Niedźwiada (koncesja Lubartów). Po analizie laboratoryjnej próbek rdzeni z dwóch wykonanych przez nas pionowych otworów badawczych, będziemy mogli podjąć decyzje o wierceniu otworów poziomych w obu lokalizacjach. Wiercenia, kolejno w Syczynie (koncesja Wierzbica) i Berejowie, mogłyby się rozpocząć już w drugim kwartale 2012 roku i trwałyby do jesieni. Ponadto w przyszłym roku Orlen Upstream planuje wykonać do dwóch pionowych odwiertów badawczych na koncesjach Garwolin i Lublin" - zaznaczyła.

W październiku br. Orlen Upstream, spółka zależna PKN Orlen, w Syczynie (Lubelskie) rozpoczęła wiercenie pierwszego otworu badawczego w poszukiwaniu gazu łupkowego. Spółka ma osiem koncesji na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju. Sześć bloków koncesyjnych położonych jest na Lubelszczyźnie. Koncesje dotyczą zarówno węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, w tym gazu łupkowego. Spółka w pierwszym etapie poszukiwań gazu łupkowego, który zakończy się do końca 2013 roku, wyda około 500 mln zł.

W kwietniu amerykańska Agencja ds. Energii (EIA) poinformowała, że Polska ma 5,3 bln m sześc. możliwego do eksploatacji gazu łupkowego, czyli najwięcej ze wszystkich państw europejskich, w których przeprowadzono badania (raport EIA dotyczył 32 krajów). Ta ilość gazu - podkreśliła Agencja - powinna zaspokoić zapotrzebowanie Polski na gaz przez najbliższe 300 lat.

W pozyskiwaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych przodują Stany Zjednoczone, gdzie ok. 10 proc. wydobycia gazu pochodzi właśnie z tego rodzaju złóż. Amerykanie zakładają zwiększanie wydobycia, bo udokumentowane zasoby gazu z takich złóż są znacznie większe od złóż konwencjonalnych. Kanadyjska produkcja gazu niekonwencjonalnego wynosi około jednej trzeciej produkcji USA.