Kulczyk Oil Ventures (KOV) szykuję się do włączenia do produkcji kolejnych czterech odwiertów na polu Olgowskoje na Ukrainie. Mają być oddawane sukcesywnie co miesiąc, już od września.
W ten sposób poziom wydobycia gazu zwiększy się o 40 – 50 tys. m sześc. dziennie. W efekcie do końca roku KOV dwukrotnie zwiększy ukraińskie wydobycie w stosunku do roku 2010, osiągając 350 tys. m sześc. dziennie.
Timothy Elliott, prezes KOV, przyznaje, że harmonogram jest niezwykle napięty. Odwiert O-12 ma osiągnąć docelową głębokość 2650 m w drugiej połowie września, a pod koniec przyszłego miesiąca do produkcji ma być włączony O-9. Jeszcze na przełomie sierpnia i września rozpoczną się testy O-14. – Oprócz tego w planach mamy wykonanie dwóch kolejnych odwiertów na polach Olgowskoje i Makiejewskoje – podkreśla Tim Elliott w rozmowie z „DGP”.
Obecnie KUB-Gas, ukraińska spółka KOV, produkuje ponad 303 tys. m sześc. gazu dziennie. To o 70 proc. więcej niż rok temu. Prace trwają na czterech z pięciu pól objętych koncesjami.
Również w tym roku KOV przymierza się do kolejnych wierceń w Syrii. Drugi odwiert w tym kraju, Bashaer-1, ma być wykonany po zakończeniu odwiertu Itheria-1. – Zgodnie z planami Itheria-1 powinna osiągnąć swoją docelową głębokość 3200 m w połowie listopada. Zaraz po jego ukończeniu przeniesiemy wiertnicę na Bashaer-1. Chcemy najpierw zakończyć wiercenia, a później badać odwierty. Wyniki testów będą za kilka miesięcy – tłumaczy prezes.
Poza Ukrainą i Syrią spółka, w której Kulczyk Investments ma prawie połowę kapitału, działa w Brunei i Nigerii. W tym pierwszym kraju KOV w ubiegłym roku wykonał dwa odwierty poszukiwawcze. – Obecnie trwają dalsze prace. Do połowy przyszłego roku wykonamy trzy kolejne odwierty – wyjaśnia Elliott.
Łączne inwestycje KOV w kupno koncesji oraz badania i wiercenia w Syrii, Brunei i na Ukrainie wyniosły 195,3 mln dol.
Na razie niewiele wiadomo o najnowszej inwestycji w Nigerii. Konsorcjum Neconde, do którego w maju wszedł KOV, kupiło za około 800 mln dol. 45 proc. udziałów w koncesji wydobywczej OML-42. Dzięki temu KOV będzie miał 9-proc. udział w zasobach sięgających 1,8 mld baryłek ekwiwalentu ropy (boe). Z nigeryjskiego pola KOV trwa regularne wydobycie, rzędu 20 tys. baryłek boe dziennie. – Mamy wiedzę i umiejętności, żeby szybko doprowadzić tam do znacznego zwiększenia produkcji – podkreśla Elliott.