Kulczyk Oil Ventures (KOV) szykuję się do włączenia do produkcji kolejnych czterech odwiertów na polu Olgowskoje na Ukrainie. Mają być oddawane sukcesywnie co miesiąc, już od września.
W ten sposób poziom wydobycia gazu zwiększy się o 40 – 50 tys. m sześc. dziennie. W efekcie do końca roku KOV dwukrotnie zwiększy ukraińskie wydobycie w stosunku do roku 2010, osiągając 350 tys. m sześc. dziennie.
Timothy Elliott, prezes KOV, przyznaje, że harmonogram jest niezwykle napięty. Odwiert O-12 ma osiągnąć docelową głębokość 2650 m w drugiej połowie września, a pod koniec przyszłego miesiąca do produkcji ma być włączony O-9. Jeszcze na przełomie sierpnia i września rozpoczną się testy O-14. – Oprócz tego w planach mamy wykonanie dwóch kolejnych odwiertów na polach Olgowskoje i Makiejewskoje – podkreśla Tim Elliott w rozmowie z „DGP”.