"Wiążemy duże nadzieje zarówno z odwiertem NM-1, jak i z całym polem Północne Makiejewskoje. Zgodnie z naszym modelem geologicznym potencjał jednego tylko odwiertu NM-1 jest olbrzymi. Niezależny audytor przypisał temu obiektowi 2,12 mld m. sześc. (75 mld stóp sześciennych) zasobów perspektywicznych w kategorii P10, zaś nasze wewnętrzne szacunki wskazują, że może być ich aż dwa razy tyle" - powiedział Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich i dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że odwiert NM-1 ma zgodnie z planem osiągnąć zakładaną głębokość 2 500 m w czasie 40 dni.

"Celem połączonych zespołów KOV i KUB-Gasu będzie potwierdzenie potencjału zidentyfikowanego w czasie badań sejsmicznych 2D w II kwartale 2011 r." - czytamy dalej. Licencja poszukiwawcza Północne Makiejewskoje została przyznana KOV w styczniu 2011 Przylega ona do koncesji Makiejewskoje i Olgowskoje, w pobliżu miasta Ługańsk we wschodniej Ukrainie. NM-1 jest jednym z kluczowych odwiertów w intensywnym programie wierceń zaplanowanych przez KOV na lata 2012-2013.

W tym roku KOV zamierza wykonać do 6 odwiertów, w 2013 kolejnych 5 studni. Spółka wydobywcza Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) miała 0,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,43 mln USD straty rok wcześniej.

Zysk netto za I kw. 2012 r. uwzględniający udziały niesprawujące kontroli wyniósł 2,03 mln USD wobec 1,89 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu wyniosły 21,82 mln USD wobec 4,83 mln USD rok wcześniej.