Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie dwóch wspólnych uznając, że połączenie nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Pierwsza firma działa przede wszystkim na rynku górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Total E&P Poland zajmuje się zaś pracami poszukiwawczymi, wiertniczymi i eksploatacją złóż węglowodorowych. W wyniku dwóch oddzielnych koncentracji dojdzie do utworzenia spółek Energia Chełm i Energia Zamość.

Dotychczas wydano około 90 koncesji na poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego. Wśród spółek objętych zgodą są m. in. ExxonMobil, Chevron, Maraton, ConocoPhillips i Lane Energy.

W kwietniu amerykańska Agencja ds. Energii podała, że Polska ma 5,3 bln m sześc. możliwego do eksploatacji gazu łupkowego, czyli najwięcej ze wszystkich 32 państw europejskich – co może zaspokoić nasze potrzeby na kolejne trzy stulecia.