Nowe prognozy przewidują, że za sierpień i wrzesień stopa inflacji HICP (wskaźniki cen konsumpcyjnych) strefy euro wyniesie 3,0 proc., zaś w październiku i listopadzie osiągnie najwyższy w tym roku poziom 3,1 proc. Na koniec 2011 r. nieznacznie obniży się do 2,9 proc., zaś na koniec 2012 r. spadnie do 1,8 proc.

Inflacji HICP w eurostrefie w marcu wzrosła o 2,7 proc. wobec średniej oczekiwań analityków 2,4 proc. "Jest to powód coraz bardziej jastrzębich w tonie komentarzy Europejskiego Banku Centralnego" - zaznaczono w komentarzu. Analitycy przewidują, że główna stopa procentowa EBC na koniec 2011 r. sięgnie 2 proc. wobec 1,25 proc. obecnie.

Najbardziej w marcu podrożała energia o 13,1 proc. oraz alkohol i tytoń o 4,1 proc. Wysokich podwyżek cen paliw w strefie euro spodziewa się CS w sierpniu i wrześniu - w obu miesiącach na poziomie 13,5 proc. Po czym ceny paliw będą drożeć wolniej.

W ujęciu średniorocznym inflacja HICP za br. wyniesie 2,8 proc., zaś za najbliższy 2,1 proc.

Najwyższa dynamika wzrostu cen żywności w eurostrefie według CS wystąpi w grudniu 2011 r. i styczniu 2012 r., wyniesie odpowiednio 4,5 oraz 4,8 proc. Do grudnia 2012 r. dynamika cen żywności wyhamuje do 2,1 proc.

W ujęciu średniorocznym inflacja HICP za br. wyniesie 2,8 proc., zaś za najbliższy 2,1 proc. Żywność zdrożeje odpowiednio o 3,1 proc. i 3,3 proc., zaś paliwa o 12,5 proc. i 2,4 proc.

Analitycy CS nie mają pewności, czy spadek inflacji towarów i usług konsumpcyjnych odnotowany w Wielkiej Brytanii w marcu (do 4,0 proc. licząc rok do roku z 4,4 proc. w lutym) wywołany obniżkami cen żywności w supermarketach utrzyma się. Powodem ich wątpliwości jest wysoka inflacja bazowa i spodziewane przez nich podwyżki opłat za gaz jesienią.