"Uwzględniając prognozy dla innych krajów, Polska będzie mogła wypełnić kryterium inflacyjne dopiero po 2012 roku" - powiedział Rozkrut na środowym seminarium.

Z kwietniowego monitora konwergencji nominalnej MF wynika, że w lutym 2011 r. Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie tempo wzrostu indeksu HICP w Polsce w ostatnich 12 miesiącach wynosiło 2,6 proc. (tak jak przed miesiącem) i przekraczało wartość referencyjną, wynoszącą 2,3 proc.