Dyrektor Centrum we Wrocławiu, Erich Niederhäuser mówi, że planowany wzrost bezpośrednio odzwierciedla jakość pracy Centrum od chwili jego otwarcia w 2007 roku. „Rodzaj zadań wykonywanych we Wrocławiu ewoluuje, stają się one coraz bardziej złożone i w większym stopniu oparte na wiedzy, co wskazuje na zaufanie, jakie Bank pokłada w jakości pracy i umiejętnościach pracowników wrocławskiego Centrum”.

W uznaniu dostępności do kadr o wysokim poziomie kwalifikacji, które oferuje rynek pracy we Wrocławiu, Centrum zaczyna budować zespół dla grupy Strategii Ilościowych (ang. Quantitative Strategies) oraz dział Wsparcia Prawnego i Zgodności z przepisami Banku. „W oparciu o sukces obecnego zespołu utworzone zostaną nowe stanowiska, a zakres obowiązków zespołu zostanie poszerzony” - mówi dyrektor ds. operacyjnych działu prawnego banku, Agnes Reckie. Personel Centrów odgrywa coraz większą rolę w strategii rozwoju kapitału ludzkiego banku, nie tylko w związku ze skutecznym świadczeniem usług na rzecz banku, ale również w dążeniu do stworzenia najlepszej bazy kadrowej w branży.

Szef Centrów Doskonałości Credit Suisse, Divyesh Vithlani wyjaśnia, że kluczowym filarem strategii rozwoju kapitału ludzkiego banku jest rozwój własnych pracowników, zapewnianie im atrakcyjnych stanowisk pracy oraz pomoc w kreowaniu kariery w Credit Suisse, bez względu na miejsce wykonywania pracy.

Wrocławskie Centrum Doskonałości, zatrudniające obecnie 550 osób, obsługuje działy: bankowości prywatnej, prawne i zgodności z przepisami, a także wspierających funkcjonowanie banku w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Credit Suisse jest jednym z największych pracodawców w sektorze finansów i bankowości na Dolnym Śląsku. Poza Wrocławiem, Credit Suisse posiada Centra Doskonałości w Singapurze, Raleigh Durham (Północna Karolina) i Indiach (Bombaju i Pune). Stanowią one wsparcie dla wszystkich oddziałów banku.

Polska to rynek kluczowy dla strategii rozwoju Credit Suisse w Europie Środkowej. Poza Centrum Doskonałości we Wrocławiu, Credit Suisse skupia się w Polsce na bankowości inwestycyjnej i prywatnej – podkreśla PAIiIZ.