Superfund C zarobił aż 8,7 proc. To najlepszy wynik wśród polskich funduszy. W lutym dobrze sobie radziły także podmioty obligacyjne.
W lutowym rankingu funduszy inwestycyjnych przygotowywanym przez „DGP” i Expander najlepszymi stopami zwrotu mogą pochwalić się tzw. niesklasyfikowane fundusze walutowe. Głównymi sprawcami takiego wyniku były fundusze zarządzane przez Superfund. Na 18 podmiotów tego TFI, jakie znajdują się w tej grupie, aż 12 pochwaliło się miesięcznymi zyskami powyżej 4 proc. Mediana stóp zwrotu dla całej grupy wyniosła 4,8 proc. Ale najlepszym funduszem w lutym okazał się Superfund C, klasyfikowany jako fundusz absolutnej stopy zwrotu. Podmiot ten w lutym zarobił 8,7 proc.
Spośród pozostałych grup funduszy najlepiej poradziły sobie sektorowe podmioty akcji inwestujące za granicą. Mediana ich stóp zwrotu wyniosła 1,8 proc., a najlepszy – ING Sektora Energii – zarobił 4,7 proc. Nieco gorszymi wynikami mogą się pochwalić podmioty inwestujące w akcje polskich małych i średnich spółek – zarobiły 1,2 proc. Stopa zwrotu najlepszego z nich – Amplico Akcji Małych Spółek – wyniosła 1,9 proc.
Podmioty inwestujące w cały rynek akcji na GPW zarobiły tylko 0,4 proc. – Od peletonu oderwał się tylko nowy fundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja, który zarobił 4,2 proc. Dobrym wynikom sprzyja z pewnością niska jeszcze wartość aktywów zgromadzonych w tym funduszu, która daje zarządzającym dużą elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – mówi Rafal Lerski, analityk Expandera.
Mimo styczniowej podwyżki stóp procentowych, wzrastającej inflacji i powszechnemu przekonaniu rynkowemu, że wkrótce dojdzie do kolejnych podwyżek, nieźle poradziły sobie podmioty obligacyjne. Fundusze inwestujące w papiery dłużne mogą pochwalić się medianą stóp zwrotu w wysokości 0,6 proc., czyli wyższą niż fundusze akcji szerokiego rynku.
– Jednak mimo wszystko nie nadszedł jeszcze czas, aby wymieniać aktywa oparte na akcjach na obligacje w oczekiwaniu na ponadprzeciętne stopy zwrotu z papierów dłużnych – uważa Rafał Lerski. Najlepszy fundusz obligacyjny – Aviva Investors Obligacji – zarobił w lutym 1 proc.
Dzięki dobrym wynikom swoich funduszy Superfund zajął pierwsze miejsce w lutowym rankingu TFI z wynikiem 6,09 pkt. Drugie miejsce zajął Pioneer, a trzecie Quercus. Na drugim końcu skali, z wynikiem -6,76 pkt, znalazł się Copernicus.