Najlepszy z funduszy inwestujących w takie papiery – KBC Akcji Małych Spółek – zarobił w tym czasie 4,6 proc. Tak wynika z rankingu funduszy inwestycyjnych i TFI przygotowywanego wspólnie przez „Dziennik Gazetę Prawną” i firmę Expander.

Mediana stóp zwrotu funduszy lokujących w papiery udziałowe małych i średnich spółek wyniosła w badanym okresie 2,2 proc. Rynkowi nie udało się pobić giełdowych indeksów, bo mWIG40 wzrósł o 3,8 proc. a sWIG80 o 4,2 proc. Podmioty inwestujące w akcje całego rynku na GPW osiągnęły nieco gorsze wyniki. Zarobiły średnio 1,9 proc., podczas gdy indeks szerokiego rynku WIG urósł o 2,6 proc.

Zdaniem specjalistów także w najbliższych miesiącach akcje powinny przynieść najwyższe zyski. – Analiza techniczna oraz dane makroekonomiczne wskazują, że dalsza część roku powinna mieć pomyślny przebieg dla posiadaczy jednostek funduszy polskich akcji – uważa Rafał Lerski, ekspert Expandera.

Sprawdzają się negatywne prognozy dla funduszy inwestujących w krajowe papiery dłużne. W I kwartale tego roku zarobiły one średnio jedynie 0,1 proc., a najlepszy z grupy – PZU Polonez – zanotował kwartalną stopę zwrotu na poziomie 1,7 proc. – Wzrostom wycen portfeli polskiego długu nie sprzyjała wyższa inflacja – mówi Rafał Lerski. Na dodatek według niego ceny obligacji spadają, bo inwestorzy czekają na kolejne podwyżki stóp. A to nie sprzyja kupowaniu papierów dłużnych.

Obecnie znacznie lepszym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą inwestować w akcje, są podmioty pieniężne i gotówkowe. Średnio zarobiły one w I kwartale 0,8 proc. Rekordzista – Aviva Investors Papierów Nieskarbowych – zanotował wynik na poziomie 2,4 proc.

Największe różnice w wynikach można było zaobserwować wśród podmiotów inwestujących za granicą. Investor Rosja miał kwartalną stopę zwrotu wynoszącą prawie 7 proc. Z kolei Noble Africa stracił prawie 12 proc.

W rankingu TFI na pierwsze miejsce wskoczyła Opera, z wynikiem 4,36 pkt. Na drugim uplasował się Quercus z wynikiem 4,03 pkt, a na trzecim, z rezultatem 3,78 pkt, KBC. Na drugim końcu rankingu znalazły się Skarbiec, Superfund oraz Fortis, okupujące trzy ostatnie miejsca tabeli.