Skutki ubiegłorocznych katastrof pogodowych odbiły się mocno na wynikach towarzystwa. Aviva TUO wypłaciła aż 139 mln zł odszkodowań, czyli o 54 mln zł więcej niż w 2009 r. Taki wzrost spowodował pogorszenie się wyniku technicznego, który na koniec roku wyniósł -84 mln zł.

Należy pamiętać, że majątkowa Aviva dodatkowo cały czas ponosi koszty powołania do życia pod koniec 2007 r. directu. To właśnie ten kanał był w ubiegłym roku głównym motorem napędu wzrostu spółki. Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych, która jest sprzedawana głównie za jego pośrednictwem, wzrosła o blisko 70 proc., do prawie 146 mln zł. Wszystkie przychody ze składki poszły w górę o 29 proc. i sięgnęły 259 mln zł.

Maciej Jankowski, prezes Avivy, twierdzi, że zarówno segment ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i sam direct są coraz bliższe osiągnięcia rentowności. Dodaje, że Aviva, podobnie jak reszta rynku, zdecydowała się w ubiegłym roku na podniesienie cen polis. Skala podwyżek była podobna do rynkowej.

– W tym roku oczekuję dalszego wzrostu stawek w komunikacji – twierdzi Maciej Jankowski.

W przeciwieństwie do części majątkowej Aviva TUnŻ może pochwalić się dobrymi wynikami. Jej przypis składki wzrósł w 2010 roku o 14 proc. i sięgnął 1,9 mld zł. Główna w tym zasługa indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie. Prezes podkreśla, że pod koniec ubiegłego roku można było zaobserwować wzrost zainteresowania polisami inwestycyjnymi powiązanymi z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Erozja oprocentowania lokat bankowych może spowodować, że ten trend utrzyma się w tym roku. Aviva myśli o pozyskaniu nowych partnerów w segmencie banassurance. W grudniu podpisała umowę o współpracy z BGŻ. Od kilku lat zaś ściśle współpracuje z BZ WBK.

– Będziemy się starać pozyskać nowych partnerów. Interesuje nas model współpracy, który gwarantuje, że nasze produkty ubezpieczeniowe staną się integralną częścią oferty banku – mówi Maciej Jankowski. Dodaje, że w Polsce dominuje model współpracy oparty na przetargach na dostawę produktów ubezpieczeniowych do banków.