Inwestorzy, którzy podejmują decyzję na podstawie rekomendacji biur maklerskich, równie dobrze mogliby rzucać monetą. Okazuje się, że tylko w nieco ponad 50 proc. przypadków analitycy trafnie przewidzieli zmianę kursu.
Przejrzeliśmy 58 rekomendacji biur maklerskich z grudnia 2009 r. i porównaliśmy zawarte w nich ceny docelowe z tymi z notowań z 10 stycznia bieżącego roku. Okazało się, że analitycy trafnie wytypowali kierunek, w jakim zmieni się kurs akcji, tylko w 30 przypadkach! Innymi słowy niemal równie często mieli rację, co się mylili.

Wpadek co niemiara