- Przejęcie kompetencji rzecznika finansowego pozwoli UOKiK lepiej i szerzej chronić konsumentów na rynku finansowym. Będziemy dysponować wówczas całym wachlarzem narzędzi ochrony i wsparcia - mówi w rozmowie z DGP Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kogo byśmy o pana nie zapytali, to słyszymy, że jest pan szeryfem. I to takim, który myśli głównie o nakładaniu kar*. Pełni pan swoją funkcję zaledwie od końca stycznia, ale początki kadencji przypadły panu na trudny czas pandemii koronawirusa. Jaka jest pana wizja urzędu? I gdzie widzi pan pole do poprawy?
Moim celem jest poprawa efektywności pracy całego urzędu. Chodzi mi o działania systemowe, prawne i proceduralne, które sprawią, że UOKiK będzie działał szybko i skutecznie.