- Zgodnie z propozycją KE można dokonywać przesunięć w programach i przeznaczać pieniądze na walkę z koronawirusem. Ważna będzie pomoc dla szpitali, ich oddziałów zakaźnych czy zakupy podstawowego sprzętu - mówi w wywiadzie dla DGP Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.Wiemy już, jak wydamy 7,4 mld euro przeznaczone na walkę z koronawirusem?