Przygotowana przez rząd tarcza antykryzysowa o wartości 212 mld zł ma na celu przede wszystkim utrzymać płynność finansową firm oraz zabezpieczyć miejsca pracy. Na pomoc mogą liczyć także przedsiębiorstwa z branży turystycznej.

Trwająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała znaczące ograniczenia w działaniu bardzo wielu branż. W celu utrzymania płynności finansowej oraz ochrony zagrożonych miejsc pracy rząd wprowadza pakiet osłonowy nazwany tarczą antykryzysową. Działania osłonowe skierowane są do: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm.

Tarcza antykryzysowa

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

Reklama
 • bezpieczeństwo pracowników – o wartości 30 mld zł;
 • finansowanie przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
 • ochrona zdrowia – 7,5 mld zł;
 • wzmocnienie systemu finansowego – 70,3 mld zł;
 • program inwestycji publicznych – 30 mld zł.

Reklama

Na jakie wsparcie liczyć może firma turystyczna?

W ramach pakietu działań osłonowych firmy z branży turystycznej mogą liczyć na:

 • wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę (po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub voucher do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym wycieczka miała się odbyć)
 • rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku (w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - firma zyska prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł)
 • przesunięcie terminu płatności za media
 • wakacje kredytowe
 • wakacje od obowiązków administracyjnych
 • dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 • finansowanie tzw. postojowego
 • możliwość odroczenia składek na ZUS (bez opłat i odsetek)
 • prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Zmiany w obliczaniu wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

Spadek sprzedaży w branży turystycznej sięgnął 60-70 proc. - informuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektów rozporządzeń, które mają obniżyć zakres obciążeń związanych z działalnością turystyczną. Dotyczą gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń podróżnych.

Pierwszy, z projektów opublikowanych w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji zmienia rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W uzasadnieniu do niego MF pisze, że czasie pandemii koronawirusa przychody branży turystycznej spadną w znacznym stopniu. W szczególności spadki przychodów dotkną organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Branżę dotyka też zakaz w ruchu lotniczym oraz zamknięcie granic. Gwarancje ubezpieczeniowe i gwarancje bankowe, są nabywane przez przedsiębiorców turystycznych na rok obrotowy 2020.

"Obecnie odnotowany jest spadek sprzedaży w branży turystycznej na poziomie 60-70 proc., co w wymierny sposób wpłynie na obniżenie przychodów przedsiębiorców" - informuje MF. W związku z tym, zdaniem autorów projektu, uzasadnione jest ograniczenie, mniej więcej, o taki zakres procentowy sposobu obliczania i określania rocznego przychodu przedsiębiorców turystycznych, który stanowi podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

"Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego odniesienie deklarowanego rocznego przychodu (służącego ustaleniu minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowe) do aktualnie odnotowywanych strat finansowych przedsiębiorców umożliwi, w wielu przypadkach, dalsze prowadzenie działalności" - napisano w uzasadnieniu.

Drugi projekt zmienia rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Także w tym przypadku ministerstwo wskazuje w uzasadnieniu na konsekwencje pandemii koronawirusa. Podobnie też ocenia, że odniesienie deklarowanego rocznego przychodu (służącego ustaleniu minimalnej sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych) do odnotowywanych strat umożliwi, w wielu przypadkach, dalsze prowadzenie działalności.

MF uważa, że sytuacja wymaga skrócenia vacatio legis, zmiany powinny wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.