Trwająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała znaczące ograniczenia w działaniu bardzo wielu branż. W celu utrzymania płynności finansowej oraz ochrony zagrożonych miejsc pracy rząd wprowadza pakiet osłonowy nazwany tarczą antykryzysową. Działania osłonowe skierowane są do: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm.

Tarcza antykryzysowa

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

 • bezpieczeństwo pracowników – o wartości 30 mld zł;
 • finansowanie przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
 • ochrona zdrowia – 7,5 mld zł;
 • wzmocnienie systemu finansowego – 70,3 mld zł;
 • program inwestycji publicznych – 30 mld zł.

Na jakie wsparcie liczyć może firma turystyczna?

W ramach pakietu działań osłonowych firmy z branży turystycznej mogą liczyć na:

 1. wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę (po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub voucher do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym wycieczka miała się odbyć)
 2. rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku (w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - firma zyska prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł)
 3. przesunięcie terminu płatności za media
 4. wakacje kredytowe
 5. wakacje od obowiązków administracyjnych
 6. dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 7. finansowanie tzw. postojowego
 8. możliwość odroczenia składek na ZUS (bez opłat i odsetek)
 9. prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Zmiany w obliczaniu wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

Spadek sprzedaży w branży turystycznej sięgnął 60-70 proc. - informuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektów rozporządzeń, które mają obniżyć zakres obciążeń związanych z działalnością turystyczną. Dotyczą gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń podróżnych.

Pierwszy, z projektów opublikowanych w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji zmienia rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W uzasadnieniu do niego MF pisze, że czasie pandemii koronawirusa przychody branży turystycznej spadną w znacznym stopniu. W szczególności spadki przychodów dotkną organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Branżę dotyka też zakaz w ruchu lotniczym oraz zamknięcie granic. Gwarancje ubezpieczeniowe i gwarancje bankowe, są nabywane przez przedsiębiorców turystycznych na rok obrotowy 2020.

"Obecnie odnotowany jest spadek sprzedaży w branży turystycznej na poziomie 60-70 proc., co w wymierny sposób wpłynie na obniżenie przychodów przedsiębiorców" - informuje MF. W związku z tym, zdaniem autorów projektu, uzasadnione jest ograniczenie, mniej więcej, o taki zakres procentowy sposobu obliczania i określania rocznego przychodu przedsiębiorców turystycznych, który stanowi podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

"Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego odniesienie deklarowanego rocznego przychodu (służącego ustaleniu minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowe) do aktualnie odnotowywanych strat finansowych przedsiębiorców umożliwi, w wielu przypadkach, dalsze prowadzenie działalności" - napisano w uzasadnieniu.

Drugi projekt zmienia rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Także w tym przypadku ministerstwo wskazuje w uzasadnieniu na konsekwencje pandemii koronawirusa. Podobnie też ocenia, że odniesienie deklarowanego rocznego przychodu (służącego ustaleniu minimalnej sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych) do odnotowywanych strat umożliwi, w wielu przypadkach, dalsze prowadzenie działalności.

MF uważa, że sytuacja wymaga skrócenia vacatio legis, zmiany powinny wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.