Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) planuje uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln zł, który ma zapewnić przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, poinformowano.

Gwarancje mają zabezpieczyć także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym.

"Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowuje zmiany, które ułatwią korzystanie z takich kredytów" – podkreśliło MFPR.

Nowością w zasadach gwarancji BIZNESMAX w kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), udzielanych przez banki komercyjne ma być objęcie gwarancją kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym.

W POIR planowane jest uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln zł, który ma zapewnić przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego w trakcie kryzysu, wywołanego rozprzestrzenieniem się koronawirusa.

"BGK będzie udzielać pożyczek na bardzo atrakcyjnych warunkach, poprzez pośredników (fundusze pożyczkowe, agencje rozwoju regionalnego etc.). Grupa docelowa to MŚP, które dotychczas były w dobrej sytuacji, jednak w związku z pandemią mogą mieć problem z utrzymaniem bieżącej płynności (pokryciem zobowiązań wobec dostawców, pracowników, zobowiązań publicznych)" – podano.

Okres karencji w spłacie kapitału ma trwać 6 miesięcy, przedsiębiorcy będą mieli też możliwość skorzystania co roku z "wakacji pożyczkowych" (przesunięcia spłaty jednej lub dwóch rat na kolejne lata).

Uruchomienie funduszu pożyczkowego wymaga zgody Komisji Europejskiej. MFPR prowadzi rozmowy w tej sprawie, dodano.

Ponadto ministerstwo uzgodniło już z Komisją Europejską i resortem zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych. Będzie też można m.in. wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają, wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych i zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później.