Tarcza Antykryzysowa to pakiet pomocowy przygotowany przez rząd, który ma wspomóc polskich przedsiębiorców zmagających się z efektami epidemii COVID-19. Do szczegółów projektu dotarł DGP.

Tarcza antykryzysowa - co to?

 • rząd wprowadza Tarczę Antykryzysową – pakiet działań o szacowanej wartości 211 mld zł to prawie 10% PKB;
 • pakiet został przygotowany w ciągu zaledwie dwóch tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2;
 • celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw ;
 • pakiet skierowany do pracowników obejmuje także osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W związku z pandemią SARS-CoV-2 zagrożenie dla zdrowia powoduje ryzyko wystąpienia jednego z największych w historii kryzysów makroekonomicznych w gospodarce światowej oraz pierwszej recesji w wolnej Polsce.

Szczególne negatywne konsekwencje to upadłość małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych pandemią (spadek inwestycji), jak również utrata miejsc pracy, spadek dochodów obywateli, konsumpcji i PKB.

Co zakłada pakiet antykryzysowy?

 • w firmach z problemami państwo przejmie finansowanie 40% wynagrodzenia, a pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60% jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników
 • państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna
 • pracownicy mogą skorzystać w wakacji kredytowych w bankach
 • Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca
 • rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, zostanie wydłużone prawo do zasiłku opiekuńczego
 • UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych
 • małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80% gwarancjami de minimis BGK
 • firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE
 • przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat
 • przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.
 • firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych
 • premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię
 • nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych
 • przesunięcie płatności za media
 • przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 • wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich
 • pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.