Wrocławski windykator walczy o odszkodowanie od firmy audytorskiej. Ta przekonuje, że działała w zgodzie z przepisami i standardami obowiązującymi biegłych rewidentów
Takiej sprawy na polskim rynku jeszcze nie było. Pozywanie firm audytorskich nie jest na porządku dziennym, trudno bowiem udowodnić ich winę, nawet jeśli jakaś spółka popadnie w kłopoty lub okaże się, że w sprawozdaniach finansowych oszukiwała inwestorów.
Z ustaleń DGP wynika, że w ostatni dzień ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Warszawie trafił wniosek z zawezwaniem Deloitte Audyt do próby ugodowej. GetBack chce od swojego byłego audytora prawie 307 mln zł odszkodowania. Zdaniem nowego zarządu spółki Deloitte nienależycie wywiązał się ze swoich obowiązków przy badaniu sprawozdania finansowego GetBacku i całej grupy, co było jedną z przyczyn jej późniejszych problemów finansowych. Chodzi o dokumenty za 2016 r. oraz przegląd sprawo zdania za pierwsze półrocze 2017 r., czyli tuż przed debiutem windykatora na giełdzie. GetBack w kwietniu 2018 r. znalazł się na skraju bankructwa. Cały ówczesny zarząd usłyszał już zarzuty prokuratorskie.