Wszystkie spółki akcyjne (SA) lub komandytowo-akcyjne (SKA), które nie mają jeszcze własnej strony internetowej – muszą jak najszybciej ją założyć. A to dlatego, że od 1 stycznia 2020 r. jej posiadania wymaga od nich wprost znowelizowany kodeks spółek handlowych – i to pod rygorem surowych kar.

SA i SKA mają obowiązek założyć ją i zamieszczać tam na bieżąco uchwały i ogłoszenia

Z kolei te podmioty, które już taką stronę uruchomiły wcześniej, muszą sprawdzić, czy publikowane są na niej wymagane przez prawo informacje, i w razie potrzeby na bieżąco je aktualizować. To nowość dla tak szerokiego kręgu podmiotów, wcześniej bowiem taka strona była obowiązkowa tylko dla spółek publicznych.