Wszystkie spółki akcyjne (SA) lub komandytowo-akcyjne (SKA), które nie mają jeszcze własnej strony internetowej – muszą jak najszybciej ją założyć. A to dlatego, że od 1 stycznia 2020 r. jej posiadania wymaga od nich wprost znowelizowany kodeks spółek handlowych – i to pod rygorem surowych kar.
tygodnik GP okładka 3 stycznia 2020 / Dziennik Gazeta Prawna

SA i SKA mają obowiązek założyć ją i zamieszczać tam na bieżąco uchwały i ogłoszenia

Z kolei te podmioty, które już taką stronę uruchomiły wcześniej, muszą sprawdzić, czy publikowane są na niej wymagane przez prawo informacje, i w razie potrzeby na bieżąco je aktualizować. To nowość dla tak szerokiego kręgu podmiotów, wcześniej bowiem taka strona była obowiązkowa tylko dla spółek publicznych.
Jakie informacje powinny znaleźć się na stronie? Jak wynika ze znowelizowanego art. 5 par. 5 k.s.h., SA i SKA powinny na niej umieszczać „wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spó łek” (czyli np. informacje związane z walnymi zgromadzeniami, sprawozdania finansowe, wezwania do akcjonariuszy itp.).
W praktyce – jak radzą eksperci – najlepiej jest wyodrębnić specjalnie miejsce, np. osobną podstronę oznaczoną tytułem „Ogłoszenia dla akcjonariuszy”– tak, aby informacje były łatwo dostępne dla zainteresowanych.
Trzeba też pamiętać, że ogłoszenia – mimo że znajdą się na stronie – nadal należy równolegle publikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. – Publikowanie ogłoszeń na własnej stronie WWW nie może zastąpić tego obowiązku – przestrzega Beata Danel-Skrzypek, radca prawny z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k. SDZLEGAL Schindhelm.
Co jeszcze trzeba publikować na stronie internetowej? Powinny znaleźć się tam podstawowe informacje o podmiocie. – Chodzi o takie dane jak: firma, siedziba, adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP, wysokość kapitału zakładowego, wysokość kapitału wpłaconego, a w przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego powinna być także informacja, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione – mówi Beata Danel-Skrzypek.
I chociaż wiele spółek akcyjnych ma od wielu lat własne strony WWW – to wyzwaniem dla znaczącej części z nich może być sprostanie obowiązkowi zamieszczenia odpowiednich informacji. W związku z wejściem w życie nowych przepisów trzeba bowiem stronę na bieżąco aktualizować, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami (np. na zatrudnienie osoby dbającej o zamieszczanie informacji w terminie, utrzymanie stron WWW itp.).