Z najnowszych danych GUS wynika, że Polacy coraz rzadziej zakładają własny biznes. Wzrost liczby rejestracji firm nastąpił jedynie w budownictwie. Powód? Inna działalność może okazać się mało opłacalna.

Drugi kwartał 2019 roku nie prezentuje się najlepiej pod względem liczby rejestracji firm. W ubiegłym roku, w analogicznym okresie, zarejestrowano o 5,6 proc. podmiotów więcej niż w 2019 roku. Pocieszeniem może być fakt, że przedsiębiorcy rzadziej bankrutują. GUS zarejestrował o 26 proc. mniej wniosków o upadłość niż w drugim kwartale minionego roku.

Narzekać nie mogą przedstawiciele sektora budowlanego. Firm w tej branży wciąż przybywa. To jedyny sektor, w którym GUS odnotował wzrost liczby firm – jest ich o 0.8 proc. więcej. Za inwestowaniem w ten sektor przemawia przede wszystkim popyt na usługi budowlane. Każda kolejna firma budowlana to załatanie luki na rynku i krótsze oczekiwanie na remont. Na marginesie warto nadmienić, że budowlanka zmaga się z innym problemem – brakiem fachowców. Jak wynika z ogólnopolskiego raportu „Barometr zawodów 2019”, w niemal wszystkich powiatach pojawią się problemy z rekrutacją pracowników w zawodach budowlanych. W raporcie wskazano, że rynek wciąż potrzebuje m.in betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowalnych, dekarzy i blacharzy.

Reklama

W każdym innym sektorze GUS wskazuje na spadki. W II kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 12,1 proc.), informacji i komunikacji (o 8,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,5 proc.), usługach (o 7,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,8 proc.), oraz przemyśle (o 5,8 proc.).

Jak wskazano w raporcie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły prawie 87 proc. wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych.

Reklama

Co zniechęca potencjalnych przedsiębiorców do zarejestrowania firmy? Firma InFakt bada warunki prowadzenia działalności na przykładzie najmniejszych firm. Z najnowszego raportu „Indeks nastrojów mikroprzedsiębiorców 2019” wynika, że w opinii ankietowanych przedsiębiorców warunki dla firm są coraz trudniejsze.

„Niestety, przedsiębiorcy co roku wskazują ciążące na nich daniny na rzecz państwa oraz brak przejrzystości w obciążeniach podatkowych. Do tego dochodzi brak stabilizacji w prawie i często zmieniające się przepisy. Wyniki naszego badania wskazują, że oczekiwaliby od państwa przede wszystkim obniżenia składek ZUS i podatków. Warto przy tym podkreślić, że nie są to nowe tematy. Dlatego tym większej satysfakcji dostarczają sukcesy w biznesie pomimo trudnych warunków prowadzenia działalności”- podkreśla Wiktor Sarota, prezes firmy inFakt w raporcie firmy.

W raportu wynika, że 44 proc. badanych oczekiwałoby przede wszystkim zmian przepisów o podatku VAT. Wprowadzenie „konstytucji biznesu” póki co, jest nieodczuwalne dla firm – wynika z raportu. 56 proc. mikroprzedsiębiorców jest zdania, że w ciągu ostatnich trzech lat warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły się.