Z najnowszych danych GUS wynika, że Polacy coraz rzadziej zakładają własny biznes. Wzrost liczby rejestracji firm nastąpił jedynie w budownictwie. Powód? Inna działalność może okazać się mało opłacalna.

Drugi kwartał 2019 roku nie prezentuje się najlepiej pod względem liczby rejestracji firm. W ubiegłym roku, w analogicznym okresie, zarejestrowano o 5,6 proc. podmiotów więcej niż w 2019 roku. Pocieszeniem może być fakt, że przedsiębiorcy rzadziej bankrutują. GUS zarejestrował o 26 proc. mniej wniosków o upadłość niż w drugim kwartale minionego roku.

Narzekać nie mogą przedstawiciele sektora budowlanego. Firm w tej branży wciąż przybywa. To jedyny sektor, w którym GUS odnotował wzrost liczby firm – jest ich o 0.8 proc. więcej. Za inwestowaniem w ten sektor przemawia przede wszystkim popyt na usługi budowlane. Każda kolejna firma budowlana to załatanie luki na rynku i krótsze oczekiwanie na remont. Na marginesie warto nadmienić, że budowlanka zmaga się z innym problemem – brakiem fachowców. Jak wynika z ogólnopolskiego raportu „Barometr zawodów 2019”, w niemal wszystkich powiatach pojawią się problemy z rekrutacją pracowników w zawodach budowlanych. W raporcie wskazano, że rynek wciąż potrzebuje m.in betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowalnych, dekarzy i blacharzy.

W każdym innym sektorze GUS wskazuje na spadki. W II kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 12,1 proc.), informacji i komunikacji (o 8,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,5 proc.), usługach (o 7,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,8 proc.), oraz przemyśle (o 5,8 proc.).

Jak wskazano w raporcie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły prawie 87 proc. wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych.

Co zniechęca potencjalnych przedsiębiorców do zarejestrowania firmy? Firma InFakt bada warunki prowadzenia działalności na przykładzie najmniejszych firm. Z najnowszego raportu „Indeks nastrojów mikroprzedsiębiorców 2019” wynika, że w opinii ankietowanych przedsiębiorców warunki dla firm są coraz trudniejsze.

„Niestety, przedsiębiorcy co roku wskazują ciążące na nich daniny na rzecz państwa oraz brak przejrzystości w obciążeniach podatkowych. Do tego dochodzi brak stabilizacji w prawie i często zmieniające się przepisy. Wyniki naszego badania wskazują, że oczekiwaliby od państwa przede wszystkim obniżenia składek ZUS i podatków. Warto przy tym podkreślić, że nie są to nowe tematy. Dlatego tym większej satysfakcji dostarczają sukcesy w biznesie pomimo trudnych warunków prowadzenia działalności”- podkreśla Wiktor Sarota, prezes firmy inFakt w raporcie firmy.

W raportu wynika, że 44 proc. badanych oczekiwałoby przede wszystkim zmian przepisów o podatku VAT. Wprowadzenie „konstytucji biznesu” póki co, jest nieodczuwalne dla firm – wynika z raportu. 56 proc. mikroprzedsiębiorców jest zdania, że w ciągu ostatnich trzech lat warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły się.