Berlin rozważa odejście od polityki nadwyżek budżetowych na rzecz niewielkiego deficytu. Miałby się on pojawić w związku z nowym „programem ochrony klimatu”, który byłby finansowany częściowo przez emisję nowych obligacji.
Oficjalnego potwierdzenia tych doniesień nie ma, napisały o tym tylko „Bild” i Agencja Reutera. Ale i tak wśród ekonomistów i na rynkach finansowych zrobiło się o pomyśle głośno.
Dotychczasowa, niezmiernie konserwatywna polityka fiskalna Niemiec jest bowiem powszechnie wskazywana jako jedna z głównych przyczyn coraz słabszej koniunktury gospodarczej w całej strefie euro. Zmiana nastawienia i wprowadzenie stymulacji fiskalnej za pomocą jakiegoś dużego programu finansowanego z budżetu dawałyby szansę na poprawę sytuacji w skali makro.