Nieprawdziwych informacji przedstawionych na skutek lekkomyślności czy gapiostwa przedsiębiorca nie może następnie zastąpić prawdziwymi.
Uznała tak Krajowa Izba Odwoławcza, przesądzając, że firma, która nie zweryfikowała danych, podlega wykluczeniu z przetargu.
Zorganizowany przez katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przetarg dotyczył budowy drogi S1. Jeden z postawionych w nim warunków odnosił się do doświadczenia kadry. Firmy musiały dysponować osobą, która wcześniej pełniła już funkcję kierownika robót mostowych.