Możliwość występowania w sprawach przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, a także prawo wnoszenia skarg kasacyjnych do SN w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych
Takie kompetencje zyska rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Poinformował o tym sam rzecznik, Adam Abramowicz, powołując się na stanowisko minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz.
Dyskusja o uprawnieniach rzecznika MSP toczyła się od dawna, w zasadzie od rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648). Wstępnie planowano, by mógł on wstrzymać kontrolę każdego organu realizowaną u przedsiębiorcy, gdy uzna, że jest ona prowadzona niezgodnie z procedurami. Rzecznik miał otrzymać inicjatywę legislacyjną. Mówiono też o możliwości działania rzecznika przed Sądem Najwyższym. Projekt jednak był krytykowany przez niektóre ministerstwa, w efekcie czego został okrojony z kontrowersyjnych rozwiązań. Adam Abramowicz, który został rzecznikiem, nie miał większych kłopotów z planowanymi, a odebranymi na ostatniej legislacyjnej prostej uprawnieniami. W wywiadzie dla DGP („Nie jestem rzecznikiem z przypadku”, DGP z 17 maja 2019 r.) mówił, że możliwość wstrzymania kontroli byłaby iluzoryczna. Aby to uprawnienie właściwie realizować, biuro rzecznika musiałoby zatrudniać kilkadziesiąt razy więcej osób niż obecnie. Abramowicz nie widział potrzeby, by mógł wnosić projekty ustaw.
„Uprawnienie przydatne, lecz mało konstruktywne. Ustawy uchwala parlament, potrzebna jest większość. Co więc z tego, że mógłbym stworzyć projekt ustawy, skoro nie cieszyłby się on poparciem? Dziś też mam możliwość przygotowania projektu ustawy. Muszę zrobić dokładnie to samo, co musiałbym zrobić, gdybym miał formalne uprawnienie do złożenia projektu ustawy – znaleźć poparcie wśród parlamentarzystów” – mówił.
Za to podkreślał, że brakuje mu narzędzi, by stawać w obronie przedsiębiorców przed sądami, tak jak to może czynić chociażby rzecznik praw obywatelskich. Stąd apel do rządu, by wprowadzić taką możliwość. Odzew, jak poinformowano wczoraj, jest pozytywny.
– Dzięki zmianom w ustawie o rzeczniku MŚP nasi prawnicy będą mogli jeszcze skuteczniej pomagać przedsiębiorcom i angażować się w postępowania cywilne z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ten sposób będziemy mogli efektywniej bronić konstytucji biznesu i bronić właścicieli firm przed samowolą urzędników, a także doprecyzujemy szereg przepisów, które mogły dotychczas budzić wątpliwości – mówi Adam Abramowicz, cytowany w komunikacie rozesłanym przez swoje służby prasowe.
Jadwiga Emilewicz zapewniła, że postara się, by nowe kompetencje rzecznika zostały mu nadane ustawą, która zostanie poddana pod głosowanie jeszcze w bieżącej kadencji Sejmu.