Polska jest w ścisłym gronie liderów UE pod względem średniorocznego tempa wzrostu eksportu towarów i usług; lepiej wypadły tylko Irlandia i Rumunia - podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu o stanie gospodarki.

Jak podał resort, w latach 2015-2018 eksportu towarów i usług rósł u nas średnio o 8,1 proc. rocznie, czyli o 3,6 pkt. proc. więcej niż średnia UE. Wg. MPiT, to jeden z najwyższych unijnych wyników, a szybciej niż w Polsce wolumen eksportu towarów i usług rósł tylko w Irlandii oraz Rumunii. Dla porównania średnioroczne tempo wzrostu eksportu towarów i usług w latach 2015-2018 wyniosło w Niemczech - 3,6 proc., w Czechach - 5,4 proc., w Słowacji - 5,6 proc., a na Węgrzech - 5,4 proc.

"Co istotne, kolejny rok z rzędu wysoki (ponad 8 pkt. proc.) udział w naszym eksporcie mają produkty zaawansowane technologicznie" - podkreślono w komentarzu MPiT.

Jak podał resort powołując się na wstępne dane GUS, w 2018 roku wolumen eksportu towarów i usług wzrósł o 6,3 proc. (r/r). "To wynik bardziej niż zadowalający, wskazujący na znaczącą odporność polskiej gospodarki na spowolnienie gospodarcze oraz zmniejszenie zależności polskiego eksportu od produkcji przemysłowej w gospodarce niemieckiej" - oceniło MPiT.

Reklama

Według ministerstwa, jednocześnie zauważalna jest zrównoważona struktura eksportu dóbr i usług, co pozwala na stwierdzenie, iż postępuje dalsza poprawa konkurencyjności krajowych przedsiębiorców na globalnym rynku.

"Polscy przedsiębiorcy wykorzystują przewagi konkurencyjne oraz wolne moce produkcyjne; mamy nadzieję, że tak pozytywne wyniki eksportu będą stanowić dodatkową motywację do wzrostu innowacyjności i nowych inwestycji" - napisano w komentarzu.