Możliwość oferowania alkoholu jest często dla prowadzących sklepy spożywcze czy lokale gastronomiczne istotnym atutem, decydującym o przewadze nad konkurencją. Nie zawsze jednak wprowadzenie asortymentu trunków jest możliwe, jako że obrót nimi jest działalnością reglamentowaną.
Minęło już 36 lat obowiązywania ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.; dalej: u.w.t.p.a.), która w tym okresie była wielokrotnie nowelizowana. Jedną z największych zmian przyniosła ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 310). Między innymi zmodyfikowała zasady wyznaczania liczby i lokalizacji punktów sprzedaży na terenie gmin. Wprowadziła także przepisy, które dały samorządom lokalnym możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży. Ale to niejedyna nowela ustawy alkoholowej w bieżącym roku. Było też kilka pomniejszych zmian. Dlatego przedstawiamy aktualne regulacje dotyczące detalicznej sprzedaży alkoholu, wskazujemy, jak uzyskać zezwolenie, a także omawiamy aktualne zasady i warunki prowadzenia działalności.

O czym trzeba wiedzieć na początku