Od dziś w przetargach powyżej progów unijnych firmy mogą składać oferty wyłącznie elektronicznie. To zamawiający zdecydują, z jakiej platformy będą korzystać.
Koniec z ofertami papierowymi, przynajmniej w większych przetargach. Zgodnie z wchodzącymi dziś w życie przepisami krajowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), które narzuciła dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, przetargi od progów unijnych muszą odbywać się w formie elektronicznej.
– Cyfryzacja, jak pokazują doświadczenia innych państw, pozwala na obniżanie kosztów po stronie publicznej. Po stronie przedsiębiorców ułatwia zaś udział w przetargach – mówiła na zorganizowanej w środę konferencji prasowej Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.