Ruszył miniPortal, który ma umożliwić prowadzenie postępowań w sieci. Firmy walczące o droższe zamówienia nie będą składać papierowych ofert.
Urząd Zamówień Publicznych (UZP) uruchomił miniPortal, który pozwala na prowadzenie przetargów w internecie (mini portal.uzp.gov.pl). Zarówno zamawiający, jak i przedsiębiorcy powinni jak najszybciej poznać nowe narzędzie, bo od 18 października postępowania od progów unijnych będą musiały być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Chodzi o wszystkie zamówienia, których wartość osiąga 144 tys. euro (dostawy i usługi dla administracji centralnej), 221 tys. euro (zamówienia i usługi dla administracji samorządowej) oraz 5,548 mln euro (roboty budowlane). W ubiegłym roku zawarto ponad 22 tys. takich kontraktów, a ich łączna wartość wyniosła prawie 115 mld zł.
MiniPortal nie jest rozwiązaniem docelowym, tym ma być system e-Zamówienia. Prace nad nim zaczęły się jednak z opóźnieniem i ma zostać uruchomiony dopiero w 2020 r. Do tego czasu UZP udostępnia narzędzie tymczasowe oparte na ePUAP-ie.