Dobre wyniki stress-testów to efekt bardziej korzystnych założeń co do sytuacji makroekonomicznej.
„Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, czemu sprzyja krajowe otoczenie gospodarcze, niewykazujące istotnych nierównowag makroekonomicznych” – informuje NBP w opublikowanym w poniedziałek raporcie na temat sytuacji w sektorze finansowym.
Najważniejszą częścią systemu finansowego w Polsce są banki. Ich dobrej sytuacji dowodzi zawarta w raporcie symulacja pokazująca, jaki byłby wpływ na kapitały sektora w przypadku gwałtownego spowolnienia gospodarki. Według najnowszego raportu w scenariuszu szokowym podstawowych wymogów kapitałowych nie spełniłyby cztery banki z 5-proc. udziałem w aktywach sektora. Łącznie zabrakłoby im 2,1 mld zł. Po uwzględnieniu wszystkich wymogów niedobór wzrósłby do 13,6 mld zł, a liczba banków z problemami – do 20.