- Skarb Państwa reprezentowany przez ministra energii żąda umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego KGHM Polska Miedź, zwołanego na 15 marca, dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej w celu wzmocnienia kontroli nad działalnością spółki, podano w komunikacie.

"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. uprawniony akcjonariusz spółki – Skarb Państwa reprezentowany przez ministra energii, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu spółki, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 15 marca 2018 r. dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A." - czytamy w komunikacie.

Wniosek w sprawie umieszczenia punktu porządku obrad w sprawie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki, podano także.

KGHM poinformował także, że rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu kierowany do nadzwyczajnego walnego w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany statutu KGHM Polska Miedź.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.