statystyki

Komitety audytu pod lupą KNF. Jak należy się przygotować do kontroli?

autor: Robert Mikulski09.01.2018, 08:56; Aktualizacja: 09.01.2018, 09:45
kontrola, urzędnik

Co w przypadku, jeżeli spółka nie spełni wymogów co do niezależności członków komitetu audytu?źródło: ShutterStock

Pod koniec ubiegłego roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wysyłał do jednostek zaufania publicznego ankiety. Zawierały one pytania m.in. o sposób weryfikacji przez organy statutowe wymogu niezależności członków komitetu audytu. Okazuje się, że urząd planuje iść za ciosem i jako jeden z priorytetów na ten rok stawia sobie przeprowadzenie kontroli w spółkach pod kątem prawidłowego wypełniania obowiązków z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. UKNF przypomina, że sankcje za naruszenie przepisów są surowe. To kary finansowe do 10 proc. rocznych przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz zakaz pełnienia funkcji członka zarządu bądź innego organu zarządzającego przez okres od roku do trzech lat.

PROBLEM: 21 października 2017 r. upłynął czteromiesięczny okres przejściowy dla spółek giełdowych i innych jednostek zainteresowania publicznego na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących składu komitetu audytu. Obowiązki wprowadziła obowiązująca od 21 czerwca 2017 r. nowa ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089; dalej: ustawa). Podmioty były obowiązane powołać taki organ lub dostosować skład już funkcjonującego do wymogów określonych w ustawie. Jednak praktyka pokazuje, że wiele ze spółek ma problemy z wypełnieniem obowiązku i interpretacją przepisów. Jest wiele wątpliwości, m.in. kto i jak powinien zweryfikować niezależność osób zasiadających w komitecie, jak udokumentować działania weryfikujące. Tymczasem naruszenie przepisów dotyczących m.in. funkcjonowania i składu komitetu obarczone jest dotkliwymi sankcjami – wobec spółki, jak i wobec osób pełniących funkcje w ich organach – które nakłada Komisja Nadzoru Finansowego. A KNF w ostatnim okresie przystąpiła do działań: w listopadzie wystosowała do firm ankietę. Z planów kontroli na 2018 r. można zaś wyczytać, że planowane są dalsze działania mające na celu weryfikację prawidłowości wypełnienia obowiązku. Jeżeli zatem spółki zobowiązane nie dostosowały składów komitetów audytu do przepisów, to najwyższy czas na nadrobienie zaległości.

Komitety audytu nie są w polskim porządku prawnym nowością – już od wielu lat działają w spółkach akcyjnych, głównie publicznych. W znacznej części zostały wyodrębnione w ramach rad nadzorczych i podejmują działania związane ze sprawozdawczością zarządczą i finansową, współpracują z biegłymi rewidentami i nadzorem wewnętrznym, a także go kontrolują. Do tej pory ustawodawca w szerokim zakresie umożliwiał powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej. Wraz z wejściem w życie ustawy zostało to jednak mocno ograniczone.

ZMIENIONE WYMOGI

Nowa regulacja odnosi się do jednostek zaufania publicznego (JZP) – są nimi głównie spółki giełdowe, a także wiele jednostek sektora finansowego (m.in. banki, otwarte fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, otwarte fundusze inwestycyjne itd.). W zamierzeniu ustawodawcy przez zwiększenie kwalifikacji osób zasiadających w komitetach audytu organy te mają stać się bardziej kompetentne. Przydzielono im więcej zadań do wykonania, a zwiększono odpowiedzialność członków. Ci ostatni po zmianach nadal są wybierani spośród członków rady nadzorczej, jednakże muszą spełniać bardziej wygórowane kryteria.

Komitet audytu powinien liczyć co najmniej trzech członków. Pełnienie funkcji komitetu audytu może zostać powierzone całej radzie nadzorczej jedynie w przypadku mniejszych jednostek, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17 000 000 zł jako sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34 000 000 zł jako przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób jako średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.


Pozostało 78% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane