Ponad 2 mln zł więcej będą mogli od nowego roku wydać zamawiający na roboty budowlane w łagodniejszym reżimie. To efekt zmiany progów unijnych i kursu euro

Zarówno progi unijne, jak i oficjalny kurs, po jakim przelicza się euro na złote przy ich obliczaniu, są zmieniane co dwa lata. W 2016 r. korekty były kosmetyczne. W 2018 r. będą jednak poważne, zwłaszcza w polskich przetargach. Stosunkowo mocno podniesione zostaną bowiem zarówno same progi, jak i kurs euro.