Aktywa gospodarstw domowych w końcu czerwca wynosiły niespełna 1,24 bln zł – wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. W tak szybkim tempie nie bogaciliśmy się od 54 miesięcy.
W porównaniu z połową 2016 r. nasze zasoby finansowe – dane uwzględniają gotówkę, depozyty i inne aktywa finansowe, natomiast nie biorą pod uwagę aktywów trwałych, jak nieruchomości czy samochody – urosły o ponad 150 mld zł. Ostatnio nasze zasoby rosły głównie ze względu na dobrą koniunkturę na giełdzie, a nie dlatego że sami odkładaliśmy pieniądze. W II kwartale (ostatnim, jakiego dotyczą dane) inwestycje częściej jednak kończyliśmy, niż zaczynaliśmy. Przybywało nam gotówki.
Rekordowa skłonność do zakupów