Może być parkingiem dla niechcianych aktywów, dostarczycielem zysków, rezerwuarem kapitału, pracodawcą idealnym – to tylko część funkcji, które może spełniać spółka dla posiadacza pakietu kontrolnego.
Odpowiedź na pytanie, jak zarabiają akcjonariusze spółek, wydaje się banalna – na wzroście wartości firmy oraz na wypłacanej z zysku dywidendzie. Ale w ogromnej masie drobnych posiadaczy akcji jest grupa uprzywilejowana – właściciele pakietów dających nad spółką kontrolę – dla których spektrum możliwych korzyści jest znacznie szersze.
Prezes za 100 mln zł