Do 2020 r. 5 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym ma być realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - wyjaśnia Witold Słowik, wiceminister rozwoju.

W grudniu resort rozwoju przedstawił projekt strategii rządu odnośnie PPP. W założeniu strategia ta ma rozkręcić PPP w Polsce. Co się dzieje z tym dokumentem?

Właśnie zakończyliśmy konsultacje międzyresortowe. W najbliższym czasie Polityka rządu w zakresie rozwoju PPP trafi na Komitet Stały Rady Ministrów i następnie zajmie się nią rząd. Mamy nadzieję, że dokument do końca marca zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. Jest to dokument od lat oczekiwany przez rynek i podmioty publiczne, gdyż do tej pory brakowało jednoznacznego stwierdzenia rządu, że ta formuła jest alternatywną i równoważną metodą realizacji zadań publicznych. Jego zatwierdzenie powinno być samo w sobie zachętą dla sektora publicznego do częstszego stosowania PPP, a przekaz jaki w sobie niesie jest swojego rodzaju rewolucją w myśleniu przez sektor publiczny o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce. Działania rządu z niego wynikające są zaprojektowane tak, aby przyniosły wymierne efekty przed końcem 2020 roku.