Ostateczna wersja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zawiera niższe prognozy dotyczące inwestycji i zatrudnienia.
Ale wciąż zakłada, że będziemy się rozwijać na tyle szybko, by w 2030 r. nasze dochody osiągnęły unijną średnią.
Końcową wersję strategii opublikowało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju. Kilka kluczowych wskaźników opisujących stan polskiej gospodarki wygląda inaczej niż jeszcze w zeszłym tygodniu, kiedy rząd przyjmował strategię.