Koniec z przetargami na przesyłki urzędowe. Na mocy ustawy dostarczać je będzie mogła wyłącznie Poczta Polska.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało wczoraj projekt nowelizacji ustawy – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.). Tak jak zapowiadał to DGP już przed kilkoma miesiącami, znosi on konkurencję na przesyłki urzędowe i sądowe. Cała korespondencja odbywająca się na podstawie kodeksów: postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego, a także ordynacji podatkowej i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma być doręczana przez operatora wyznaczonego. W praktyce oznacza to, że wszystkie przesyłki sądowe i prokuratorskie wysyłane w związku z prowadzonymi postępowaniami będą przechodzić wyłącznie przez Pocztę Polską. Chodzi także o postępowania administracyjne, czyli pisma z różnego rodzaju urzędów, w tym skarbowych, a więc o rynek wart rocznie ponad miliard złotych. Jedynie pozostała korespondencja (stanowiąca margines wskazanej) będzie mogła trafić w ręce operatorów prywatnych.
Skąd taka decyzja? MIiB wskazuje w uzasadnieniu projektu na nieprawidłowości zaobserwowane podczas doręczania przesyłek z sądów przez Polską Grupę Pocztową i InPost. Odwołuje się też do potwierdzających je decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej.