Konieczność pobierania od klientów dodatkowej opłaty za foliówki nie ominie sklepikarzy. Resort środowiska przedstawił nową wersję projektu ustawy o gospodarce opakowaniami.
Dokument, który czeka teraz na przyjęcie przez Radę Ministrów, od września był przedmiotem konsultacji publicznych i międzyresortowych. Zgłoszono do niego ponad 200 uwag. – 14 grudnia br. projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – informuje Joanna Józefiak, radca ministra z resortu środowiska.
Wszystkie sklepy