Umowa jest wynikiem zakończonych w połowie grudnia negocjacji między Komisją Europejską i rządem Singapuru. Porozumienie gwarantuje między innymi liberalizację rynków usług, dzięki czemu Europejczycy będą mogli korzystać z najbardziej preferencyjnych warunków w wielu dziedzinach. Zniesione lub zmniejszone mają zostać także bariery pozataryfowe w kluczowych sektorach przemysłu singapurskiego. Jak podkreślił Rupert Schlegelmilch - główny unijny negocjator, "porozumienie jest także pierwszym krokiem ku bliższej współpracy gospodarczej dwóch ważnych regionów świata, obejmujących kraje ASEAN i Unię Europejską".

Singapur jest największym partnerem handlowym Wspólnoty w regionie. Wartość dwustronnej wymiany towarów i usług wynosi około 80 miliardów euro. Według szacunków Komisji Europejskiej, w wyniku wprowadzenia w życie nowej umowy unijny eksport do Singapuru mógłby wzrosnąć prawie o 1,5 miliarda euro w ciągu 10 lat. Zanim jednak to nastąpi, tekst musi być przyjęty. Po stronie unijnej ostateczny głos w tej sprawie będzie miał Parlament Europejski.