"16 września br. ogłoszony został wyrok Sądu Unii Europejskiej (ósmej izby) w sprawie T-486/09 dotyczącej skargi Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności części decyzji Komisji 2009/721/WE z dnia 24 września 2009 roku wyłączającej z finansowania wspólnotowego 47 152 775 złotych z tytułu poniesionych w latach 2004-2005 wydatków wspierających prowadzenie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz działań rolno-środowiskowych" - głosi komunikat.

W uzasadnieniu do wyłączenia części wydatków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2004-2006 poniesionych na ONW i działania rolno-środowiskowe Komisja Europejska podniosła, że wprowadzony w Polsce system kontroli nie gwarantował oceny zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej w aspekcie zużycia nawozów azotowych, sankcje za naruszenie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie zapewniały ich odstraszającego charakteru, a protokołowanie czynności z przeprowadzonej kontroli na miejscu w zakresie stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie było wystarczające, podano również.

"Aktualnie rozważana jest zasadność przygotowania odwołania od wyroku Sądu UE do Trybunału Sprawiedliwości UE" - podsumowano w komunikacie.