Na koniec lipca sięgnie on 32,53 mld zł czyli 92,9% planu, by później spaść, ale na koniec października osiągnąć już 99,1% rocznego planu.